Pe viziunea ta, îți construim viitorul!

Scop şi inspiraţie

Scopul nostru este perfecţionarea calităţii vieţii prin reȋntoarcerea ȋnspre natură.

Ne-am ales ca inspiraţie ideea de simplitate şi de naturaleţe, nişte concepte pe care le-am cunoscut cu toţii ȋn copilărie când vizitam casele bunicilor, departe de forfota citadină. Dorinţa care ne ȋnsufleţeşte este să transformăm, la rândul nostru, casele de lemn ȋn adevărate surse de inspiraţie, nişte structuri cu o imagine exemplară şi o mulţine de beneficii de ordin estetic, funcţional, economic şi ecologic.

Un parteneriat cu natura

Utilizăm lemnul de brad, un material creat de natură, iar casele construite de noi transformă conceptul de clădire de lemn ȋntr-un spaţiu care permite un trai plăcut, relaxant şi sănătos. Lemnul oferă o vastă paletă de posibilităţi, iar potenţialul de manufactură al acestuia ȋl situează ȋn prima linie a materialelor de construcţie din lume.

Avantajele construcţiilor din lemn de brad

Rapiditatea efectuării construcţiei

Durata de construcţie este una foarte scăzută, fiind foarte puţin influenţată de anotimpurile ȋn care se desfăşoară. Elementele necesare procesului de construcţie sunt prefabricate ȋn atelierele noastre, după un plan deja existent, fiind nevoie doar de asamblarea lor.

Beneficiile izolării termice

Construcţiile de lemn oferă un microclimat sănătos, fiind foarte eficiente din punct de vedere energetic şi având un confort termic sporit. Lemnul are capacitatea de a menţine umiditatea la un nivel optim, astfel, pe perioada verii, interiorul caselor păstrează răcoarea reconfortantă, iar, pe timpul iernii, construcţiile sunt călduroase.

Rezistenţa la dezastre şi calamităţi

Elasticitatea lemnului conferă caselor o mai mare rezistenţă la cutremure, iar, datorită modului de ȋmbinare a elementelor structurale, mişcările seismice vor fi preluate, indiferent de direcţia de propagare. Aşadar, flexibilitatea maximă a lemnului permite absorbţia vibraţiilor seismice, construcţia devenind un mediu sigur.

Construcţiile pe structură de lemn nu sunt predispuse la incendii, ȋn cazul ȋn care se utilizază materiale rezistente la foc şi structura de lemn este corect tratată ignifug (lemnul ignifugat va ȋntârzia aprinderea cu aproximativ 90 de minute).

Un mediu de viaţă echilibrat şi ecologic

Mediul ȋnconjurător găzduieşte diferite tipuri de vibraţii, unde şi radiaţii, care, deşi nu sunt resimţite la modul palpabil, ne afectează ȋntregul organism. Lemnul reprezintă cel mai sustenabil material de construcţie, utilizarea materialelor naturale fiind benefică pentru psihicul şi pentru bioritmul natural al organismului uman. Capacitatea lemnului ca material organic de prevenţie a efectelor negative produse de mediu este de necontestat.